GRATIS SHIPPING WORLDWIDE

Ordbok

Her lærer du betydningen av de vanligste begrepene som brukes i laserverdenen.

-Laserpeker

En laserpeker er en liten enhet som avgir et laserlys, vanligvis grønt eller rødt, som ofte brukes til å indikere et punkt eller et spesifikt sted. Vanligvis er en laserpeker et viktig verktøy for å lage en presentasjon av et prosjekt, prøve et punkt på et kart, etc.

Laserpekere har en liten knapp som aktiverer laserlyset som skal sendes ut og brukes til å indikere et spesifikt punkt på overflaten som projiseres presentasjonen på. Denne typen pekere kommer til å erstatte den gamle uttrekkbare "stangen" som ble brukt til samme formål; laserpekeren blir en teknologisk foredling av instrumentet.

Laseruttrykket kommer fra engelsk og er forkortelsen: "Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation", og som oversettes til spansk som "light amplification by stimulated emission of Radiation."

Det spesielle med laser, som gjør det mulig å bruke det som en peker for presentasjoner, kalles retning. Denne funksjonen er at laserstrålen ikke spres som vanlige lysstråler. Blant andre egenskaper ved laseren er den koherente strålingen, det er at når elektrisk strøm passerer gjennom den, sendes strålingen ut i form av infrarød, noe som gjør at laseren kan være synlig for det menneskelige øyet.

Når det gjelder laserpekere er de vanligste bruksområdene: moro, astronomi, fotografering, skilting, eksperimenter, presentasjoner, studier, visuelle briller, akupunktur, øre, fjellklatring, jakt, airsoft...

Men laseren brukes ikke bare som en peker, på grunn av dens egenskaper, brukes laseren på forskjellige felt. Det finnes i CD-spillere, fiberoptiske systemer, så vel som i det medisinske og industrielle området. På helseområdet kan du for eksempel finne at laseren brukes til å skjære og cauterisere vev, ettersom den tillater disse to prosedyrene i ett trinn og uten å forårsake ytterligere skade. Også brukt i øyekirurgi, beinboring og testlaboratorium.

-mW (Milliwatt - milliwatt)

Den engelske milliwatt eller milliwatt (mW) er en submultiple av kraftenheten til International System of Units kjent som Watt eller Watt og hvis symbol er W.

Utgangseffekten til elektriske apparater er uttrykt i watt, eller er mindre kraftige, og de fleste laserpekere, brukt dens submultiple milliwatt tilsvarer en tusendels watt.

Det vil si at en laserpeker 200 mW effekt er den samme som 0.2W. Ikke forveksle mW (milliwatt) med MW (megawatt).

En watt tilsvarer 1 joule per sekund (1 J / s) og er en av de avledede enhetene. Uttrykt i enheter brukt i elektrisitet produseres en watt elektrisk kraft med en potensiell forskjell på 1 V og en elektrisk strøm på 1 ampere (1 volt-ampere).

Begrepet "watt" er Castilianization watt, en enhet oppkalt etter James Watt for sine bidrag til utviklingen av dampmaskinen, og ble adoptert av den andre kongressen av den britiske foreningen for fremrykkelse av vitenskap i 1889 og av den ellevte generalkonferansen på vekter og tiltak i 1960 og bygde kraftenheten i det internasjonale systemet for enheter.

I en verden av virkelige mW-laserpekerepekere endres de ofte i identifikasjons-klistremerker, og plasserer ublu tall for å skille seg ut fra konkurransen til rimelige priser. A For å være vanskelig å beregne eller måle den faktiske effekten til en peker Laser for normal forbruker, er det veldig viktig å se bare spesialiserte nettsteder som tilbyr garantier for at den tilbudte kraften er reell. Det er også enkelt å skille ekte fra falske tester mW kraftforbrenning og distanselaserområde ved å sammenligne resultatene med tabeller utarbeidet av spesialiserte nettsteder (kraft-effekt-resultat). I TorLaser har flere tabeller sammenligne og guider mW reell differensiering falsk.

-Klasse

UNE EN 60825-1 / A2-2002, laserprodukter, med hensyn til bølgelengde, energiinnhold og pulsegenskaper til en laserstråle er klassifisert i følgende klasser:

· Klasse 1: Laserprodukter er trygge under alle rimelig forutsigbare bruksforhold, inkludert bruk av optiske instrumenter i direkte syn.

· Klasse 1M: Lasere som sender ut i området bølgelengder (lambda) mellom 302.5 og 4000 nm, er trygge under rimelig forutsigbare bruksforhold, men kan være farlige hvis optiske instrumenter brukes for direkte syn.

· Klasse 2: (Effekt mellom 1 og 5 mW). Lasere som avgir synlig stråling i området bølgelengder mellom 400 og 700 nm. Øyevern oppnås normalt ved aversjonsrespons inkludert øyelokkrefleks. Denne reaksjonen kan gi tilstrekkelig beskyttelse mens optiske instrumenter brukes.

· Klasse 2M: Lasere som avgir synlig stråling (400 til 700 nm). Øyebeskyttelse oppnås normalt ved aversjonsrespons inkludert øyelokkrefleks, men synet på strålen kan være farlig hvis optiske instrumenter brukes.

· Klasse 3R: Lasere som avgir mellom 302.5 og 106 nm, er den direkte utsikten over bjelken potensielt farlig, men risikoen deres er lavere enn for klasse 3B-lasere. De krever færre produksjonskrav og kontrolltiltak som gjelder for brukerklasse 3B-lasere. Den tilgjengelige utslippsgrensen er mindre enn 5 ganger LEA klasse 2 i området 400-700 nm, og mindre enn 5 ganger LEA klasse 1 for andre bølgelengder.

· Klasse 3B: (Kraft 5 til 500 mW). Lasere hvis direkte syn på bjelken alltid er farlig (f.eks. Innen den nominelle okulære fareavstanden). Synet på diffuse refleksjoner er normalt trygt.

· Klasse 4: (Mindre enn 500 mW strøm). Lasere kan også produsere farlige diffuse refleksjoner. De kan forårsake skade på huden og kan også være brannfare. Bruken av dem krever ekstrem forsiktighet.

-nm (nanometer - bølgelengde)

Det 'nakne' er lengdenheten lik en milliarddel meter. "Nano" betyr en milliarddel.
Det brukes ofte til å måle bølgelengden til ultrafiolett stråling, infrarød stråling og lys. Symbolet er nm.

Lengden på en bølge er den romlige perioden og avstanden fra puls til puls. Normalt vurderte de to påfølgende poeng med samme fase: 2 maksimum, 2 minimum, 2 nulloverganger. For eksempel er avstanden som er kjørt med blått lys (som går på 299,792,458 m / s) i perioden mellom to påfølgende maksimale elektriske eller magnetiske felt sin tid, bølgelengden til det blå lyset. Det røde lyset beveger seg med samme hastighet, men det elektriske feltet øker og avtar saktere enn det blå lyset. Derfor vil det røde lyset ha en lavere frekvens, noe som gjør at bølgelengden deres (avstanden mellom lignende punkter i bølgen) er større. Dermed er bølgelengden til rødt lys større enn bølgelengden til blått lys.

Laserstråling er elektromagnetisk stråling som sendes ut av et laserprodukt i området bølgelengder mellom 180 nm og 1 mm, som utstråles som et resultat av stimulert lysutslipp.

Bølgelengdeområdet mellom 180 nm og 1 mm inkluderer ultrafiolett stråling, synlig stråling og infrarød stråling i følgende sekvens:

· 180-400 nm - UV
· 400-700 nm - synlig
· 700 nm - 1 mm - infrarød

På grunn av sin funksjon avgir laserpekere alltid det synlige området mye av strålen, selv om denne delen vil være høyere eller lavere, avhengig av laserkvaliteten.

Fargen på en laserstråle bestemmes av bølgelengden til lyset som sendes ut av laserpekeren.

Det menneskelige øyet er mer følsomt for noen bølgelengder enn andre, og det er grunnen til at grønn laser er den lyseste. På det neste bildet ser vi hvordan det påvirker:

-Bølgelengde Vanlige bølgelaserpekere:

·405nm: Fiolett rød ved siden av det mindre synlige for det menneskelige øyet.

·445nm: Blå, ganske synlig spesielt på nært hold.

·532nm: Grønn, den lyseste av alle, veldig synlig og merkbar for øyet

·650nm: Rød farge, vanskeligere å se enn andre.

· 880nm: Infrarød farge (IR), nesten usynlig for det menneskelige øyet.


-IR-filter

De fleste grønne skodde laserpekere brukte en infrarød diodestråle for å lage fargen på laseren og har ikke et IR-filter. På grunn av dette kan lysutbyttet fra laserne blandes med infrarødt lys.
Infrarødt lys er usynlig for det menneskelige øyet fordi det er bølgelengde (808nm).

Problemene med infrarødt lys blandes med de faktiske fargene er:

1. Lasere falske krefter. Hvis du kjøper en laser 200mW 532nm (grønn) og 150mW av disse 200 er infrarødt lys (808nm), har du en laser som egentlig bare lyser som 50mW ren 532nm.

2. Fordi IR-en er usynlig, eventuell revotadostråle. Du kan skade øynene dine fordi du ikke kan se banen til lysstrålene og forårsake ekstremt farlig denne typen laser. Selv om vi bruker briller for øynene, beskytter vernebrillene bare den synlige bølgelengden til laseren, enten 532nm i tilfelle grønt, eller 650nm i rødt for eksempel, slik at det usynlige lyset fra infrarød skjer uten problemer gjennom briller som uopprettelig skader deg utsikten .

Heldigvis har laserkvalitet da alt grønt TorLaser har en intern komponent kalt IR-filter, som er ansvarlig for å filtrere utgangslyset fjernet alle gjenværende deler av infrarødt lys og sikre at utgangseffekten blir 100% avgitt i den synlige bølgelengden.
Dette er en av de store forskjellene som gjør at en TorLaser-peker er lik eller til og med mye lavere kraft, mer lysende og kraftig enn andre av tvilsom kvalitet.

Som du vil se er det ikke bare en forskjell i utfall, men også sikkerhet.

Merk: En meter lasereffekt er bare i stand til å måle effekten i mW-utgang at laser ikke er i stand til å vise hvor mye strøm som sendes ut ved forskjellige bølgelengder, så det ville ikke være en pålitelig test for å bevise at det virkelig er laserkraften i henhold til til bølgelengden. For disse dataene vil det kreves testing av lysstyrke, lysstyrke og rekkevidde.

-Kaleidoscope

Et kalejdoskop er et rør som inneholder tre speil som danner et trekantet prisme med sin reflekterende side vendt innvendig, hvis ende er to ark traslúidas, der det er flere gjenstander i forskjellige farger og former, hvis bilder multipliseres symmetrisk når du snur røret. mens du ser på motsatt ende. Disse speilene kan ordnes i forskjellige vinkler. En 45. av hver åtte dupliserte bilder blir generert. En 60th observerte seks og 90 fire duplikater.

I laserpekere er den tilpasset små utskiftbare hoder som tillater store lyseffekter, noe som utvider mulighetene for bruk av pekeren betraktelig, noe som gjør den ideell for å lage visuelle briller.